Sånggruppen An~toner Myresjö
Bertil Jonsson, Curt och Anna-Lena Axelsson


Antoner

Här är sånger från vår andra cd
God Jul med frid till jorden, du kan lyssna här
Hör hur adventklockor ringa

En konung nalkas

Nu klinga gyllne harporna därovan

Nu tändas ljusen i julekväll

De himmelska klockorna ringa

Juleljusen härligt glimma

Nu sjunges det kring jordens rund

En morgon går upp över jorden

Betlehems stjärna

Till jorden från allfadershuset

Stor fröjd ty Jesus kommen är

Välkommen du signade juletid

God Jul med frid till jorden

Välkommen välkommen du signade jul

Betlehems stjärn jag följer dig

Julens helga sköna tid

Tindra Jesu stjärna

__Startsida__