Sånggruppen An~toner Myresjö
Bertil Jonsson, Curt och Anna-Lena Axelsson


Antoner
Antoner på Tomasgården

Här presenterar vi sångerna på vår första cd
Det skall bli morgon, du kan lyssna här
Det skall bli morgon

Kvitt, kvitt

All ära till Gud

Jag har varit allena med Jesus

Vi har en Gud med fadershjärta

I en djup oändlig skog

Fågelungarna

Härliga lott att i ungdomens dagar

Bevara mig Herre

Källan i öknen

Vad djup av nåd

Hälsokällan flödde

Är vi endast gräs

Jag vill sjunga en sång

Jag går till himlen

I jordens natt

O, det skall bli härligt för mig

Jag längtar hem

Han brister snart min silvertråd

Aftonpsalm

__Startsida__