Georg Ryding


Georg Ryding föddes i Glanshammar, Närke, 5 december 1881. Han gick ur tiden i Stockholm 14 november 1940. Han studerade i Karlskoga, Kristinehamn, Lübeck och Filipstad. En tid var han köpman i Köping senare förman vid Köpings hytta och blev senare revisor i Stockholm. Efter 1932 ägnade han sin tid åt Frälsningsarmén där han blev sergeant. Han sysslade också med författarskap och gav bl. a. ut böckerna:
Ringen, korset och järnmärket, 1937
Skatten från Riddarfjärden, 1938
Vikingarna på Sigtunaborg, 1939
Vandrarmunkens klenod, 1940
Runosångaren från Karelen, 1941
Åren som anges är utgivninsgåren.
Han var en flitig sångförfattare. I nuläget känner jag till 385 sånger av honom. 371 sångtexter finns i hans bok "Lystringsord och Pilgrimssång" som han beskriver som en andakts och födelsedagsbok med valda bibelord och en sång för varje dag under året. Den gavs ut på Harriers Bokförlag i Stockholm 1939. Samtliga texter är skrivna till en angiven melodi från någon sång ur den andliga sångskatten och går alltså att sjunga om man känner till melodin.
En sångsamling kallad Sångarvittnet gavs ut med tre häften, totalt 32 sånger, där 12 är hämtade ur ovan nämnda bok, ytterligare 9 är texter av Ryding. Sven Benzein har tonsatt Rydings texter i denna samling men även skrivit några egna texter. Denna samling gavs ut på Litteratur och Sångförlaget i Norrköping, förmodligen av Sven Benzein.

Kända sånger av Ryding


I din närhet.
Mors böner.
Ljusa barnatro.
Musik: Sam Gullberg

Säg tack till Gud när morgonrodnan ljuvligt flammar.
O jag vet ett land med vida gränser.
En levande tro på en levande Gud.
Tonen från himmelen klingar.
Musik: Sven Benzein.

Sånger där Ryding valt melodi.


Dagens sol har åter stigit fram.
De flykta så fort dina dagar och år.
Där hemmets portar öppnats för Jesu nåd och frid.
En underbar ro har jag funnit.
Hur skönt är min Frälsare livet med dig.
Livets största fråga.
Min själ var redo snart får du bud.
Var skall du bo en evighet lång?

Nya tonsättningar av Rydings sånger


Den 6 mars 2008 fick jag tillstånd att tonsätta och bearbeta texterna i Rydings bok och tre sånger tonsattes 2008 och nu har det blivit ytterligare åtta. Följande sångtexter är nu tonsatta.

Bland brustna strängar, alt.titel. Du längtar till himlen och sången.
Låten segersången ljuda
Sången om himlen, alt. titel.Nu vill jag sjunga om himlen.
Ovan världshavens vågor
Korset, alt. titel. Du kan ej finna någon plats på jorden.
Min sällhetsdröm, alt. titel. Med slutna ögon skådar jag en syn.
Vinden, alt. titel. Sommarvinden uppå fjärden leker.
Världens ljus
Att mogna för himlen, alt. titel. O Herre, låt min själ till mognad hinna.
Den genomstungna handen
Frälsningsklockan.
Musik: Curt Axelsson, Arr.: Anna-Lena Axelsson
Musiken utgörs bara av melodistämma och ackord.
Mitt mål är naturligtvis inte att tonsätta sånger som de tidigare nämnda redan tonsatt, men det finns mycket fina texter kvar att tonsätta i denna rika skatt.
CD Bland brustna strängar
Ny CD med 18 sånger

På skivan ingår samtliga med nya tonsättningar samt
Ljusa barnatro.
Säg tack till Gud när morgonrodnan ljuvligt flammar.
O jag vet ett land med vida gränser.
Tonen från himmelen klingar.
Vid soluppgången, alt. titel. Dagens sol har åter stigit fram.
Ljuvliga ro, alt. titel. Hur skönt är min Frälsare livet med dig.
Det skall bli morgon
Det skall bli morgon
Var skall du bo en evighet lång?

__Startsida__