Sångböckerna

Logo
©Logodesign Östen Axelsson, 1987, grafik Carl-Anton Axelsson,1997.

1. Einar Ekbergs Amerika-repertoar

Utgiven på Förlaget Filadelfia, Stockholm, 1963. De allra flesta sångerna är översatta från engelska original. Några av Einar Ekberg, flera av Ivar Lindestad och ett stort antal av Daniel Hallberg. Många är också arrangerade av Lennart Järnestrand. Boken innehåller 178 sånger och är en samling av häftena 1-13.

2. Helgad åt Herren 2

Missionär Wilhelm Dreier gav ut ett stort antal sånger. I serien "Helgad åt Herren" minst 4 häften med totalt 109 sånger. I serien "Sångartoner" minst 5 häften med totalt 94 sånger. De första häftena gav Dreier ut på eget förlag i Kärda. Vårt äldsta är från 1935. Senare utgavs häftena på Harriers Bokförlag A B, Stockholm. Vårt senaste utgivet 1943. De flesta sångerna har Dreier skrivit och det gäller både text och musik, men även Linnea Hultberg och Hjalmar Ramsten har medverkat med sånger.

3. Jag är på resa

Sånghäfte med 16 sånger. 13 sångtexter skrivna av Valdemar Svensson de övriga har han översatt från engelska. De flesta tonsatta av Göte Strandsjö. Utgivet på Förlaget Filadelfia, Stockholm, 1962.

4. Kampanjsånger

Sånghäfte för möteskampanjer, utgivet av Kampanj-teamet, Bankeryd, som bestod av bröderna Betil och Georg Davidsson samt Stig Svensson. Vårt första häfte är utgivet 1961 och innehåller 75 sånger, vårt andra är utgivet 1970 och utökat till 84 sånger. Häftet innehåller endast sångtext men de flesta melodierna går att finna i Segertoners melodisångbok som omnämns här som nummer 14.

5. Kristen Lovsång

Sångbok utgiven av Svenska Alliansmissionen på Alliansmissionens förlag, Jönköping, 1963. Denna utgåva, fjärde upplagan 28 - 34:e tusendet. Sångboken innehåller 737 sånger.

6. Kristen Sång

Redigerad av David Hedegård, utgiven på Halls Förlag, Jönköping, 1944. Redan 1874 började bokförläggaren Herman Hall att utgiva sånger, men då endast texter. 1943 utgavs textboken till "Kristen Sång" och i november 1944 kom musikupplagan. Kristen Sång ersattes senare av Kristen Lovsång. Kristen Sång innehåller 450 sånger och sånger med samma melodi är tryckta på samma uppslag. Boken är en bra källa när man söker melodier till gamla sånger.

7. Lapp-Lisas sånger

Sånghäftet innehåller 98 sånger. Mer än hälften endast text men ett antal har melodinoter samt ackordutskrift. Häftet är utgivet på Birgins Förlag, Stockholm, 1960.

8. LP-konvolut

Sångblad till skivan "Mor sjunger" med Artur Eriksson. Bladet har 13 sånger med text och musik.

9. Lystringsord och Pilgrimssång

Andakts- och födelsedagsbok med valda bibelord och en sång för varje dag under året, skriven av Georg Ryding, utgiven på Harriers Bokförlag A B, Stockholm, 1939. Georg Ryding var frälsningssoldat och även officér i Frälsningsarmen. Vid varje såntext finns hänvisning till en lämplig melodi hämtad från någon annan sång. Boken har 371 sånger med det tillägg för särskilda högtider som gjorts i slutet.

10. Läsarsånger

Sånghäfte med läsarsånger utvalda av Stig Gillberg och Strandgårdbröderna, utgivet på Förlaget Filadelfia, Bromma, utgivningsnr.828.160. Häftet innehåller 40 sånger.

11. När Jesus var liten

Sånghäfte med 16 sånger av Nils F Nygren , utgivet av Moderna Läsare, Älvsjö.

12. Pilgrimssånger

Sånghäfte med 37 sånger utgivna av Westlings Musikförlag, Stockholm, 1960. Häftet har grepptabeller för gitarrackord vid varje sång, samt en sammanfattande grepptabell i slutet. Det häftet använde jag när jag lärde mig mina första gitarrackord.

13. Psalmer och Sånger

Vår nya gemensamma sångbok, utgiven våren 1987 av Bokförlaget Libris, Örebro och Verbum Förlag AB, Stockholm. Boken innehåller 784 psalmer och sånger.

14. Segertoner

Utgiven av Lewi Pethrus på Förlaget Filadelfia, Stockholm, 1960. Boken har 604 sånger, en ökning med 152 sånger från den tidigare utgåvan. Vårt exemplar är en melodisångbok, där musikutgåvan kopierats ner till ett handvänligt format.

15. Solskenssånger

J A Hultmans Solskenssånger, utgivna på Missionsförbundets Förlag, Stockholm 1968. Boken innehåller 500 sånger, några texter skrivna av Hultman och ett stort antal melodier bär hans signatur. Sångerna gavs från början ut häftesvis. Ett häfte med sångerna 445-477 är utgivet 1937.

16. Sångbukett 3

Sånghäfte med 12 sånger av Teofil Engström, utgivet av Förlaget Filadelfia, Stockholm. Något utgivningsår finns inte på häfte 3, andra upplagan, men häfte 4, första upplagan, är utgivet 1965.

17. Sånger och Psalmer

Melodisångbok utgiven av Svenska Missionsförbundet, Missionsförbundets Förlag, Stockholm. Edition 1951, första upplagan tryckt 1953. Boken innehåller 788 sånger.

18. Tollarpspärmen

Strängmusiksångpärm som fanns i många av Svenska Alliansmissionens och Svenska Missionsförbundets församlingar i södra Sverige på 60-talet. Pärmen gick att köpa åtminstone tills i början av 60-talet då den utökats till 180 sånger. Många sånger är tagna ur Nya Sånger, Kåbes Förlag, men ett stort antal sångsamlingar är representerade i pärmen, bl. a. Sångens Härold och Jubel&Hjärtetoner.

19. Öst som bäst

Sånghäfte med 32 visor av Carl Öst, utgivet av Förlaget Filadelfia, Stockholm 1978.

20. Barnatro och Pärleport

Sångboken har 117 sånger, de flesta gamla och väkända. Det känns bra att få så många kända sånger samlade i en bok. Du som letar efter texter och noter har här fått en fin möjlighet. Boken är utgiven av KM-FÖRLAGET & BORNELINGS, Forsrerum.

21. Evangelii Center Borlänge

Denna samling är en serie lösblad typ strängmusik. 120 sånger hann det bli innan utgivningen upphörde.

22. Halleluja 2

Ett drygt hundratal sånger, gammalt som nytt, finns i detta häfte utgivet av Nytt Liv, Lidköping i samproduktion med Gummessons Bokförlag och Bokförlaget Libris.Böckerna ovan kan inte köpas genom oss utan visar bara varifrån vi hämtat sångerna som sjungits i festivalerna. För dig som vill ha tag i gamla sånger finns några nyutgivna böcker. Se nr 20 härovan och nu har ytterligare en bok kommit ut. Den heter Nåd och Jubelton och den innehåller 117 sånger, bl. a. Den himmelske lotsen av Gedor Larsson, Sången om människan av Emanuel Minos, I den sena midnattstimman av Reidar Bekken, Jag har valt att göra sällskap av Lydia Lithell m. fl.


OBS! Ytterligare en bok med 117 gamla sånger kommer nu ut. Den heter Pilgrimssång och Himlaton, även den på Bornelings.


Minns du sången, det välkända tv-programmet, har resulterat i 3 böcker med ca. 60 sånger i varje. Dessa böcker kan du säkert köpa genom närmaste bok- eller musikhandel annars kan du kontakta de som ger ut böckerna.
Barnatro och Pärleport samt Nåd och Jubelton finns hos
Bornelings Förlag,
Boarp, 571 97 FORSERUM
tel. 0380-418 15, 230 77. Se länk till deras hemsida.

Minns du sången, finns hos Libris bokhandel, Box 1402, 701 14, Örebro. tel. 019-174455. e-post: orebro@libris.se

Nils F. Nygrens sångböcker finns att köpa hos Höglind Musikproduktion, tel 0457-33459
e-mail: sara@hoglind.se

Bornelings hemsida

Vi tar gärna emot information och synpunkter.
Använd vår e-postadress: curtax(a)antoner.se


__Startsida__ _Festivalen_ __Sångerna__ ___Karta___ Kontakta oss