Sånger vi minns!


Logo
©Logodesign Östen Axelsson, 1987, grafik Carl-Anton Axelsson,1997.

¤1. Annas önskan. UrLapp-Lisas sånger
¤2. Barnatro.Ur Lapp-Lisas sånger Gunnar Dal
¤3. Bland Ovikens fjällar. Ur Lapp-Lisas sånger
¤4. Bland rosor och liljor. Ur Lystringsord och Pilgrimssång Georg Ryding
¤5. Blott en dag.Ur Pilgrimssånger Lina Sandell/ O Ahnfelt
¤6. Blott en kort liten tid. Ur Kristen sång J.F. Thorin
¤7. Daniel i lejongropen.Ur När Jesus var liten Nils F Nygren
¤8. David och Goliat.Ur När Jesus var liten Nils F Nygren
¤9. De komma från öst och väst.Ur Kampanj-sånger Amanda Sandberg
10. De skall gå till den heliga staden.Ur Psalmer och SångerBritt G Hallqvist
11. Det blev så lugnt.Egen uppteckning av Text o Musik. Förf. Walter Erixon
12. Det finns djup i Herrens godhet.Ur Psalmer och Sånger Britt G Hallqvist
13. Det stod en blomma.Ur Sångbukett 3Teofil Engström
14. Det stundar till högtid.Ur "Tollarpspärmen" Vilhelm Dreier
15. Det växte en blomma.LP-konvolut Solist SOLL 5005 J A Broberg
16. Det är saligt på Jesus få tro.Ur Kampanj-sånger A Fernholm /J Ph Webster
17. Drinkarflickans död.Ur Lapp-Lisas sånger
18. Du som vandrar fjärran.Ur "Tollarpspärmen"Göte Strandsjö
19. Där rosor aldrig dör.Egen uppteckning av text. Förf. okänd
20. Emigranten.Ur Lapp-Lisas sånger
21. En gång i fjärran väst.Ur Lapp-Lisas sånger
22. En nådastol Herren Gud oss givit. Ur Kristen sång Förf. okänd
23. En stilla stund med Jesus.Ur Sånger och Psalmer Sv.T. L.Sandell/O Ahnfelt
24. En underbar frälsare har jag.Ur Kristen Lovsång T:Carrie Breck M:E.O.Excell
25. En underbar ro. Ur Lystringsord och Pilgrimssång Georg Ryding
26. Ett lyckligt hem. Ur Lystringsord och Pilgrimssång Georg Ryding
27. Evad dig möter käre vän. Ur Kampanj-sånger Text: Carl Lundgren. Folkmelodi.
28. Fram till seger emot synd. Ur Segertoner Sv. T. Algot Hed M: Thoro Harris
29. Frukta ej stormen.Ur Läsarsånger Okänd.
30. Gud är vår tillflykt. Ur Psalmer och Sånger J. Gustavsson/G. Petersén
31. Guds källa har vatten tillfyllest.Ur Segertoner Ida Björkman
32. Guds ord och löften kan aldrig svika. Ur Psalmer och Sånger Johan Holmstrand
33. Halleluja mot hemmet det bär. Egen uppteckning Okänd
34. Hemlandssång. Ur Lapp-Lisas sånger
35. Hoppet att Jesus få skåda.Ur Kristen Sång K. G. Sjölin
36. Hur skall det kännas. Ur "Tollarpspärmen" Wilhelm Dreier
37. Hur underlig är du i allt vad du gör. Ur Kristen Sång Emil Gustavsson
38. Här växlar det av dagar år.Ur Segertoner Anton Nilsson
39. Härliga lott att i ungdomens dagar. Ur Kampanj-sånger Conrad Björkman
40. I Gud min själ som svan på havet vilar. Ur Psalmer och Sånger Carl Boberg
41. I Smålands mörka skogar.Ur Helgad åt Herren Wilhelm Dreier
42. Jag får räkna med Jesus i allt.Ur Öst som bäst Carl Öst
43. Jag har hört om en stad.Ur Pilgrimssånger Lydia Lithell
44. Jag har hört om Herren Jesus.Ur Segertoner S. Z. Kauffman/W. A. Ogden
45. Jag har i himlen en vän så god.Ur Psalmer och Sånger Nils Frykman/Th Söderberg
46. Jag lyfter mina ögon upp till bergen.Ur Kristen Sång Nils Frykman
47. Jag var borta ifrån Herren.Ur Kristen Lovsång Okänd
48. Jag vill skynda fram till nådens helga flod.Ur Kampanj-sånger Okänd
49. Jakob och hans söner.Ur När Jesus var liten Nils F Nygren
50. Jesu namn är en klippa ett fäste. Ur "Tollarpspärmen" Elsa Eklund
51. Jubla nu mitt sälla hjärta.Ur Kampanjsånger Emil Gustafson
52. Lilla svarta Sara.Ur LP-konvolut Solist SOLL 5005 Lina Sandell
53. Lille Hans.Ur Lapp-Lisas sånger
54. Lita på din Gud. Ur Segertoner Gustaf Wallteng
55. Livets största fråga.Ur Lystringsord och Pilgrimssång Georg Ryding
56. Lugna hamn.Egen uppteckning Teofil Engström
57. Långt bortom rymden vida. Ur Pilgrimssånger A Lönnborg/J Dahl
58. Låt mig åter sjunga sången.Ur "Tollarpspärmen" Walter Eriksson
59. Löftena kunna ej svika.Ur Kampanj-sånger Lewi Petrus
60. Maria kunde berätta.Ur När Jesus var liten Nils F Nygren
61. Med bräckliga skutan.UrJag är på resa Valdemar Svensson/Göte Strandsjö
62. Medan allting ler och blommar.Ur Kampanj-sånger Lina Sandell
63. Min Gud jag sjunker ner. Ur Psalmer och Sånger Emil Gustafson/N Jacobsson
64. Min Gud när jag betänker. Ur Sånger och Psalmer Nils Frykman
65. Mitt hem är där på den andra stranden.Ur "Tollarpspärmen" K G Sjölin
66. Noaks ark.Ur Lapp-Lisas sånger
67. Nu är jag nöjd och glader.Ur Sånger och Psalmer Nils Frykman
68. Nådens land.Ur "Tollarpspärmen" Georg Ryding/Sven Benzein
69. Någonstans bland alla skuggorna.Ur Einar Ekbergs Amerika-repertoar E J Rollings
70. När den evigt klara morgon gryr.Ur Psalmer och Sånger J M Black
71. När invid korset jag böjde mig.Ur Kristen Lovsång E A Hoffman/J H Stockton
72. När jag flyttar till himlen.Ur Lapp-Lisas sånger
73. När Jesus dog på Golgata.Ur Kampanj-sånger Carl Widmark/C M Fillmore
74. När vi samlas i himlen.Ur "Tollarpspärmen" E E Hewitt
75. O hur saligt att få vandra.Ur Pilgrimssånger J Blomqvist/R Lowry
76. O min tanke flyr hän.Ur Kampanj-sånger E E Hewitt/J A Hultman
77. O store Gud när jag den värld beskådar.Ur Psalmer och Sånger Carl Boberg
78. O sällhet stor.Ur Sånger och Psalmer Nils Frykman
79. O vad sällhet det är i all uselhet här.Ur Psalmer och Sånger P P Waldenström/O Ahnfelt
80. Pilgrim som på väg till fadershuset.Ur Segertoner Josef Rogner
81. På en avlägsen höjd.Ur Kristen Sång G Bennard
82. På en födelsedag. Ur Lystringsord och Pilgrimssång Georg Ryding
83. På hemväg till Sion vi vandra.Ur Segertoner K G Sjölin
84. På stormigt hav.Ur "Tollarpspärmen" Sixten Larsson/Sven Lilliestierna
85. Se jag vill bära ditt budskap Herre.Ur Psalmer och Sånger H Nkounkou
86. Sjungen syskon under vägen.Ur Kampanj-sånger Elsa Borg/W H Doane
87. Skyddsängeln.Ur Lystringsord och Pilgrimssång Georg Ryding
88. Skynda till Jesus.Ur Psalmer och Sånger George Frederick Root
89. Skördesång.Ur Lystringsord och Pilgrimssång G Ryding/G A Minor
90. Släpp solsken in. Ur Solskenssånger Ada Blenkhorn/J A Hultman
91. Solskenet.Ur Solskenssånger Lina Sandell/J A Hultman
92. Solskenssång.Ur Solskenssånger E E Hewitt/J A Hultman
93. Som en härlig gudomskälla.Ur Segertoner Fredrik Bloom/Elsie Ahlwén-Sundéen
94. Stormar och skär. Egen uppteckning Okänd
95. Säg känner du det underbara namnet.Ur "Tollarpspärmen" Allan Törnberg
96. Tänk när en gång det töcken är.Ur Psalmer och Sånger W A Wexels/ O Ahnfelt
97. Var jag går i skogar berg och dalar.Ur Pilgrimssånger C O Rosenius/O Ahnfelt
98. Var är biljetten vart skall du resa.Ur LP-konvolut Solist SOLL 5005 Okänd/Joel Blomqvist
99. Varför irrar din blick uti natten.Egen uppteckning. Förf. Gedor Larsson
100. Vid levande källan jag vilar.Ur Kristen Lovsång Emil Gustafson
101. Vid soluppgången.Ur Lystringsord och Pilgrimssång G Ryding/J M Black
102. Vid Sykarsbrunnen.Ur Läsarsånger Okänd
103. Vid sångers ljud i helig skrud. Ur "Tollarpspärmen" Herbert Brander
104. Vilken Gud jag har mäktig underbar.Ur Segertoner G K Johnson
105. Är det sant som mången säger.Ur Segertoner Herbert Brander
106. Örnen och liljan.Ur Lapp-Lisas sånger
107. Över stormigt hav.Egen uppteckning Okänd


Mer information får du på sidan sångböcker.Där jag har skrivit "okänd" beror det mest på att dessa sånger upptecknats från handskrivna texter som saknat uppgifter. Vi tar gärna emot information och synpunkter.


Använd vår e-postadress: curtax(a)antoner.se


__Startsida__ _Festivalen_ Sångböckerna ___Karta___ Kontakta oss